Ana Sayfa / İlginç / Define arama ruhsatı (Define arama izni) alma ve dilekçesi
DEFİNE NASIL ARANIR RUHSATI NASIL ALINIR DİLEKÇESİ

Define arama ruhsatı (Define arama izni) alma ve dilekçesi

Türkiye’de define arayıcılığı oldukça yaygın ve popülerdir. peki define kazısı için ruhsat nereden alınır ve dilekçesi nasıl yazılır diye sık sorular soruluyor. Define arayıcılığı yasal çerçevesi çizilmiş bir faaliyettir. yasal olmayan yollardan hazine, define kazısı yapmak suçtur ve cezası vardı. habermuduru.com olarak define ruhsatı alma ve nereden alınır,. kimler define kazısı yapabilir ve nerelerden define aranır bilgilerini sizler için derledik. Altın ve hazine bulma hayali kuran definecilerin mutlaka bu makaleyi okuması gerekiyor. 

Çil çil altınlar, zümrütler ve değerli takılar. Defineciler her kazılarında bir anda servete konmayı hayal eder olmadık yerlerde kazılar yapar. çoğu define avcısı define arıyorum derkentarihi eserleri tahrip eder, lahitleri ve paha biçilemeyen heykelleri kırar parçalar.

Biz de sizler için define için kazı izni yani ruhsatı nereden alınır, neler gerekir ve define ara dilekçesi nasıl olmalı bilgilerini bir araya getirdik. Ülkemiz medeniyetler beşiği olduğu için birçok bölgesinde sık sık define kazıları yapılır. Yasal olarak define kazısında kim ne kadar alır. devlet bulunan defineden ne kadar pay alır bilgisini de paylaştı. 

DEFİNE ARAMAK İÇİN GEREKEN BELGELER VE RUHSATINI ALMA YOLLARI

Bulunan definenin ne kadarını devlet el koyuyor ve define kazısı öncesi nereden izin alınır diye siz de sorabilirsiniz. Altın bulmak,küp küp altın hazinesi ele geçirmek definecilerin rüyalarını süsler.

DEFİNE KAZISI İÇİN İZİN SÜRECİ 

Hazine, altın,gümüş,heykel ve daha bir sürü değerli takı ve mücevher. Define yerini buldunuz ve artık sadece kazmak kaldı geriye. Ancak bunu yasal olarak yapmalısınız. İzinli define kazısı için hemen bir ruhsat isteyin. Bunun için yapmanız gerekenler. Arama yapmak ve kazıda bulunmak için en yakın müze müdürlüğü ve mülki amirden müracaat sonucu izin alınmalıdır.  İlgili müdürlükler yapılan müracaatları çok çabuk değerlendirip ekip oluşturmaktadırlar.
Müracaat bir dilekçe ve ekinde aşağıdaki belgelerle müze müdürlüğüne yapılmaktadır.
Define arayacak kimse bölgesini tespit edip gerekli ön çalışmaları yaptıktan sonra bir dilekçe ile en yakın mülki amire ve bir dilekçe ile müracaat edebilir.

Define aranacak bölge önce iyice araştırılmalıdır. Söz konusu bölgenin eski uygarlıklardan günümüze evreleri incelenip sonra bölgesel tespite geçilmelidir.
Hedef önce gözle, sonra makine ile test edildikten sonra kazı yapılmasına gerek duyulursa, yasal müracaatta bulunulmalıdır.

İŞTE DEFİNE RUHSATI İZNİ DİLEKÇESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ

DEFİNE ARAMA RUHSATI

…………… ili, …………….. ilçesi,……………. Bucağı,………….. …..köyü,…………….. yöresinde kroki ve fotoğraflarla belirtilen yerde define aramak isteyen …………………… ‘na 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. ve 50. maddeleri uyarınca aşağıdaki koşullara uyulmak kaydı ile define arama ruhsatı verilmiştir.

1-Define araması, define aranacak yere en yakın müzeden görevlendirilecek ihtisas elemanı başkanlığında, Maliye ve Gümrük
ve İçişleri Bakardan temsilcisi gözetiminde yapılır.

2-Define aranacak yeri incelemeye gelecek müze ihtisas elemanı ile, aramada bulunacak ihtisas elemanı, Maliye ve Gümrük ve
İçişleri Bakanları temsilcilerinin yol masrafı ve birinci derece devlet memuru harcırahı üzerinden yevmiyeleri, define arayıcısı
tarafından ödenir. Bu yevmiyeler günlük zorunlu giderleri karşılamadığı takdirde, aradaki fark yevmiyelerin %50’sini geçmemek şartıyla define arayıcısı tarafından ayrıca ödenir.

3-Define aramasından doğacak zarar ziyan ve kazı yapılan yerin eski haline getirilmesi ile ilgili masrafların tahmini tutan, ilgili
müze müdürlüğünce tespit edilir.

4-Define arama ruhsatı, başkasına devredilemez. Bu iş için bir başkası tevkil olunamaz. Ruhsatname bir yıl sürelidir. Aynı şahsa aynı süre içinde birden fazla yerde define arama izni verilmez. Define araması, aralıksız en çok bir ay devam eder. Hava muhalefeti veya tabi afetlerden dolayı, bu süre içinde arama bitirilmezse, ruhsatname süresi, bir defaya mahsus olmak üzere, mülki amirce, en çok bir ay daha uzatılır.

5-Define aramasının, kanun ve yönetmelik hükümlerine göre, ilgililerce durdurulması halinde; arayıcı hiçbir hak zarar ve ziyan talebinde bulunamaz.

7-Define aramalarında kültür ve tabiat varlığı bulunduğu takdirde arama derhal durdurulur ve durum Bakanlığı’nca geçer akçe
olarak değeri tespit edilir.

8-Bulunan definenin Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca geçer akçe olarak değeri tespit edilir.
a) Define hazineye ait arazide bulunmuşsa %50’si arayıcıya,

b) özel ya da tüzel kişilere ait yerde bulunmuşsa %40’ı arayıcıya, %10’nu ise mülk sahibine verilir.

9- Define arama çalışmaları görevliler ile arayıcının imzasını taşıyan tutanaklarla günü gününe tespit edilir. Bu tutanaklar ve arama sonunda tanzim edilecek nihavi tutanak Bakanlığa gönderilir.

Madde 11- Define araması, define aranacak yere en yalcın müzeden görevlendirilecek ihtisas elemanı başkanlığında, Maliye ve Gümrük ve İçişleri Bakanlarının mahalli birer temsilcisi gözetiminde yapılır.
DİĞER HÜKÜMLER
Madde 12- Define aranacak yeri incelemeye gidecek müze ihtisas elemanı, Maliye ve Gümrük ve İçişleri Bakanları temsilcilerinin yol masrafı ve birinci derece devlet memuru harcırahı üzerinden yevmiyeleri define arayıcısı tarafından ödenir. Bu yevmiyeler günlük zorunlu giderleri karşılamadığı takdirde aradaki fark yevmiyelerin %50’sini geçmemek şartıyla define arayıcısı tarafından ayrıca ödenir.

Madde 13- Define aramasından doğacak zara ziyan ve kazı yapılan yerin eski haline getirilmesi ile ilgili masraflar define arayıcısına aittir. Bu masrafların tahmini tutan ilgili müze müdürlüğünce tespit edilir.

Madde 14- Define arama yerini incelemeye gidecek Müze ihtisas elemanının harcırahı önceden 12. ve 13. Maddelerde yazılı diğer harcamalar ise arama başlamadan öce arayıcı tarafından bir devlet bankasına müze müdürlüğü adına yatırılır. Müze müdürü aramadan önce görevlilere avans öder.

Hizmetin yerine getirilmesinden sonra görevlilerin verecekleri hakediş belgelerine göre kesin hesap yapılır. Artan para arayıcıya iade edilir.

Madde 15-Çalışmalar, görevliler ile arayıcının imzasını taşıyan tutanaklarla günü gününe tespit edilir. Bu tutanaklar ve arama sonunda tanzim edilecek nihai tutanak Bakanlığa gönderilir.

Madde 16- Define aramasının mevzuat hükümlerine göre ilgililerce durdurulması halinde arayıcı hiçbir hak zarar ve ziyan talebinde bulunamaz. Define aramalarında kültür ve tabiat varlığı bulunduğu takdirde arama derhal durdurulur ve Bakanlığa bildirilir. Arayıcı bulunan kültür ve tabiat varlıkları üzerinde hiçbir hak iddia edemez.

Madde 17- Define aramasında çıkan buluntular Bakanlıkça tayin edilecek en az üç kişilik bir uzman heyetine incelettirilir. Elde edilecek buluntular kültür ve tabiat varlığı ise müzelere, define ise Maliye ve Gümrük Bakanlığına teslim edilir. Madde 18- Bulunan definenin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca geçer akçe olarak değeri tespit edilir. Define hazineye ait arazide bulunmuşsa %50’si arayıcıya, özel veya tüzel kişilere ait arazide bulunmuşsa %40’ı arayıcıya, %10’u ise mülk sahibine verilir.
KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde 19- 14 Eylül 1973 gün ve 14655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ”Define araştırılması ile ilgili yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.
YÜRÜRLÜK
Madde 20- Bu yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
Madde 21- Bu yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanı ve Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür izni nasıl alınır?

İlginizi Çekebilir

Reisi için 1 günlük milli yas

Türkiye ölen İran Cumhurbaşkanı için 1 gülük milli yas ilan etti. mili yas nedir neden …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sınırsız Hosting